MIMO SJEZDOVKY

BÝT VĚDOMĚ AKTIVNÍ

BĚŽKY
JEDNODUŠE SLEDOVAT STOPU
METANÁ
SPORT S TRADICÍ
LYŽAŘSKÉ TÚRY
SJEZD SI MUSÍTE SAMI ZASLOUŽIT
SÁŇKOVÁNÍ V PŘÍRODĚ
NA RYCHLÝCH SKLUZNICÍCH
JÍZDA NA SANÍCH TAŽENÝCH KOŇMI
TICHOU ZIMNÍ KRAJINOU
PĚŠÍ TÚRA NA SNĚŽNICÍCH
BEZ NÁMAHY HLUBOKÝM SNĚHEM
VĚDOMĚ ROZMANITÉ
JE TOHO JEŠTĚ VÍC K OBJEVOVÁNÍ