MIMO SJEZDOVKY

BÝT VĚDOMĚ AKTIVNÍ

BĚŽKY

JEDNODUŠE SLEDOVAT STOPU

METANÁ

SPORT S TRADICÍ

LYŽAŘSKÉ TÚRY

SJEZD SI MUSÍTE SAMI ZASLOUŽIT

SÁŇKOVÁNÍ V PŘÍRODĚ

NA RYCHLÝCH SKLUZNICÍCH

JÍZDA NA SANÍCH TAŽENÝCH KOŇMI

TICHOU ZIMNÍ KRAJINOU

PĚŠÍ TÚRA NA SNĚŽNICÍCH

BEZ NÁMAHY HLUBOKÝM SNĚHEM

VĚDOMĚ ROZMANITÉ

JE TOHO JEŠTĚ VÍC K OBJEVOVÁNÍ